Regulamin Tkalnia SPA

 1. Skorzystanie z usług Tkalnia SPA & Wellness jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem poniższego regulaminu.
 2. Do gabinetu Tkalnia SPA & Wellness zapraszamy 10 minut przed umówioną godziną – pozwoli to na punktualne rozpoczęcie zaplanowanego zabiegu. Jeżeli jest to Państwa pierwsza wizyta, zapraszamy 15 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu. Jeżeli przybędą Państwo z opóźnieniem zabieg może zostać skrócony (bez możliwości refundacji).
 3. W przypadku niemożliwości dojechania na umówiony termin prosimy o postępowanie zgodnie z adnotacją zawartą w Warunkach rezerwacji i anulacji zabiegów w Tkalnia SPA.
 4. Każda z osób korzystających z usług Tkalnia SPA & Wellness oświadcza, iż nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług SPA.
 5. Przy pierwszej wizycie w Tkalnia SPA & Wellness każdy z gości zobowiązany jest do wypełnienia zgodnie z jego najlepszą wiedzą karty konsultacyjnej otrzymanej od pracownika SPA, a także do aktualizowania jej podczas kolejnych wizyt, w przypadku zmiany stanu zdrowia oraz innych okoliczności. Tkalnia SPA & Wellness nie przeprowadza szczegółowych analiz i badań przed dopuszczeniem do korzystania z jego usług.
 6. Za osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia, zgodę na korzystanie z usług Tkalnia SPA & Wellness wyrazić musi na piśmie rodzic, bądź przedstawiciel ustawowy wraz z przejęciem pełnej odpowiedzialności za wszelkie następstwa przebywania małoletniego na terenie SPA oraz skorzystania z jej usług.
 7. Szafki w Tkalnia SPA & Wellness udostępniane są osobom korzystającym z jej usług w celu przechowania rzeczy osobistych podczas pobytu w SPA, z wyłączeniem przedmiotów wartościowych (wartościowe zegarki, biżuteria), które należy przekazać do przechowania w skrytkach w recepcji SPA. Za rzeczy pozostawione poza miejscami do tego przeznaczonymi w SPA oraz za rzeczy pozostawione w szlafroku i szatni Tkalnia SPA nie ponosi odpowiedzialności. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii.
 8. Na terenie Tkalnia SPA & Wellness bezwzględnie zabrania się:
  -spożywania alkoholu, bądź substancji odurzających, a także palenia tytoniu,
  -przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź substancji odurzających,
  -wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących stanowić lub powodować dyskomfort bądź zagrożenie innych osób, a także mienia SPA.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku gdy Gość jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych używek.
 10. W przypadku niewłaściwego zachowania (propozycje seksualne, agresja itp.) zastrzegamy sobie prawo do przerwania zabiegu i obciążenia Gościa pełną odpłatnością.
 11. Osoby korzystające z usług Tkalnia SPA & Wellness zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku, higieny, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający korzystania z usług innym osobom. Zaleca się obniżenie tonu głosu, aby dostosować go do panującej atmosfery ciszy i relaksu. Dla Państwa komfortu prosimy o wyciszenie telefonów lub pozostawienie ich w pokojach.
 12. Zaleca się, aby na ok. 30 minut przed planowanym zabiegiem ograniczyć spożywanie obfitych posiłków.
 13. Przed zabiegiem prosimy o zdjęcie wszelkiej biżuterii i zegarków.
 14. Podczas wykonywania zabiegów w Tkalnia SPA & Wellness zalecane jest korzystanie z jednorazowej bielizny, którą otrzymacie Państwo od pracowników SPA.
 15. Podany czas zabiegu obejmuje zarówno konsultację z terapeutą jak i właściwy zabieg.