Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Aflopa Nieruchomości sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach - właściciela Tkalnia SPA & Wellness w Pabianicach - w celu realizacji kontaktu zwrotnego. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia kontaktu zwrotnego. Zostałem poinformowany/a, że mogę wycofać zgodę w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Captcha

Klauzula informacyjna:

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflopa Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Partyzanckiej 133/151, tel.: +48422068476, e-mail: aflopa@aflopa.pl . Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zwrotnego na Pani/Pana zapytanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu zwrotnego. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących jej danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazała oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, (7) zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, (8) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflopa.pl lub adres siedziby Aflopa podany powyżej. Odbiorcami przetwarzanych przez Aflopa danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflopa. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania ani nie są przekazywane do państw trzecich.